Vrije School Utrecht locatie Leidsche Rijn

Op 1 augustus 2016 is de locatie Leidsche Rijn gestart!

Per 1 augustus 2016 zijn we met drie groepen gestart in het gebouw Componistenlaan 8. 
Inmiddels kent het schooljaar 2017-2018 2 kleuterklassen, klas 1 en de combinatieklas 2/3. Na de voorjaarsvakantie van 2018 start de 3e kleuterklas.

Om uw kind(eren) aan te melden is het bijwonen van een oriëntatiegesprek nodig. Hiervoor geldt onze aanmeldingsprocedure.

Voor de locatie Leidsche Rijn vindt u de data voor de oriëntatiegesprekken op Oriëntatiegesprekken.
Meer informatie over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure vindt u hier: aanmeldingsprocedure

Belangrijk om te weten is dat u uw kind niet voor alle 3 locaties kunt aanmelden. Als uw kind is aangemeld voor Leidsche Rijn, kan het niet aangemeld worden voor de locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan. Andersom geldt het zelfde.

Beschikbare plaatsen
Het is belangrijk dat u uw kind tijdig aanmeldt, omdat we te maken hebben met het ontstaan van wachtlijsten. Aanmelden van een kind kan op elk moment nadat het geboren is.
In de huidige klassen zijn nog plaatsen beschikbaar in onze 1e klas en voor oudste kleuters (groep 2).

Nieuws
Voor actueel nieuws en data informatie-avonden, inloopdagen verwijzen wij u naar elders op onze website.

Nu de start van de locatie een jaar geleden heeft plaatsgevonden stoppen we met het uitbrengen van een apart bulletin voor de locatie naast de Nieuwsbrief. Het bulletin van 31-08-17 is het laatste bulletin.

Op 10 en 11 maart 2017 is er door ouders van onze school en Lumiar gewerkt aan het inrichten van de tuin. Zo is er een zandbak aangelegd en een tunnel door een heuvel. Zie fotorapportage.

Op de Facebookpagina van de locatie kunt u de ontwikkelingen ook volgen.facebook-snelkoppeling-op-bureaublad-maken

Bulletin Leidsche Rijn 31-08-17
Bulletin Leidsche Rijn 07-07-17
Bulletin Leidsche Rijn 16-06-17
Bulletin Leidsche Rijn 02-06-17
Bulletin Leidsche Rijn 12-05-17
Bulletin Leidsche Rijn 14-04-17
Bulletin Leidsche Rijn 31-03-17
Bulletin Leidsche Rijn 17-03-17
Bulletin Leidsche Rijn 24-02-17
Bulletin Leidsche Rijn 03-02-17

Bulletin Leidsche Rijn 20-01-17

Bulletin Leidsche Rijn 09-12-16
Bulletin Leidsche Rijn 02-12-16
Bulletin Leidsche Rijn 11-11-16
Bulletin Leidsche Rijn 28-10-16
Bulletin Leidsche Rijn 07-10-16
Bulletin Leidsche Rijn 23-09-16
Bulletin Leidsche Rijn 09-09-16
Bulletin Leidsche Rijn 25-08-16

Hoe het zo gekomen is
In het voorjaar van 2015 is een initiatiefgroep van ouders opgericht met als doel het realiseren van een vrijeschool aan de westkant van de stad Utrecht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de afstand van bijvoorbeeld de Leidsche Rijn naar de vrijeschool in het centrum van Utrecht, ouders ervan weerhoudt hun kinderen aan te melden. Daarbij komt nog dat de school, ondanks de uitbreiding met een 2e locatie, wachtlijsten heeft.
Er werd een website (niet meer in gebruik) en een facebookpagina ingericht.
In maart 2015 is de eerste informatieavond gehouden en voor de zomervakantie is de eerste nieuwsbrief verspreid onder de belangstellenden. Ook zijn er krantenartikelen verschenen in het Utrechts Nieuwsblad en in de buurtkrant.

Huisvesting Componistenlaan
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de huisvesting voor de nieuwe school in Leidsche Rijn rond te krijgen. In eerste instantie hebben we de gemeente en de wethouder al in het najaar van 2015 benaderd met het verzoek ons lokaalruimte in Leidsche Rijn te verhuren. Na een aanvankelijke toezegging kwam de wethouder, onder druk van de andere schoolbesturen, hier op terug; er was via de gemeente geen huisvesting beschikbaar, d.w.z. dat er wel lokaalruimte beschikbaar was, maar dat de regelgeving het de gemeente niet toestond deze lokalen aan ons te verhuren. De initiatiefgroep en het bestuur hebben geen genoegen genomen met deze afwijzing en we zijn in gesprek gegaan met verschillende politieke partijen. Helaas hebben deze gesprekken er niet toe geleid dat de wethouder terug is gekomen op zijn afwijzing.

Ondertussen waren we op de particuliere markt op zoek gegaan naar een gebouw waar we zouden kunnen starten. Dit hebben we gevonden aan de Componistenlaan. Wij huren samen met de democratische school Lumiar dit gebouw. In totaal zijn er 12 lokalen, 6 voor Lumiar, 6 voor onze school. Dat betekent dat we in ieder geval de kleuterklassen en klas 1 t/m 3 kunnen huisvesten. Voor de klassen 4 t/m 6 moet alternatieve ruimte worden gezocht. Dit is met ingang van het schooljaar 2019-2020 aan de orde. Uiteraard streven wij ernaar alle klassen in één gebouw onder te brengen.

In 2019 zijn we zo ver gegroeid dat we recht hebben op lokalen. Wij gaan er vanuit dat de gemeente deze lokalen in Leidsche Rijn ter beschikking zal stellen. Waar dat precies zal zijn, is nu nog niet te zeggen. Wel zal ons uitgangspunt zijn, dat dit zo dicht mogelijk bij de huidige locatie moet zijn.
Wij zullen met de gemeente en de andere schoolbesturen in gesprek blijven om de mogelijkheden te bekijken.
In het uiterste geval, als er geen ruimte in Leidsche Rijn ter beschikking wordt gesteld, zullen wij op zoek gaan naar ruimte op de particuliere markt zo dicht mogelijk in de buurt van de huidige locatie aan de Componistenlaan.

 

 

Vrije School Utrecht

Hiëronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties