Vrije School Utrecht locatie Leidsche Rijn

Per 1 augustus 2016 zijn we met drie groepen gestart in het gebouw Componistenlaan 8. 
In het schooljaar 2018-2019 zijn er 3 kleuterklassen, klas 1, klas 2 en de combinatieklas 3/4.

Om uw kind(eren) aan te melden is het bijwonen van een oriëntatiegesprek nodig. Hiervoor geldt onze aanmeldingsprocedure.

Voor de locatie Leidsche Rijn vindt u de data voor de oriëntatiegesprekken op Oriëntatiegesprekken.
Meer informatie over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure vindt u hier: aanmeldingsprocedure

Belangrijk om te weten is dat u uw kind niet voor alle 3 locaties kunt aanmelden. Als uw kind is aangemeld voor Leidsche Rijn, kan het niet aangemeld worden voor de locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan. Andersom geldt het zelfde.

Beschikbare plaatsen
Het is belangrijk dat u uw kind tijdig aanmeldt, omdat we te maken hebben met het ontstaan van wachtlijsten. Aanmelden van een kind kan op elk moment nadat het geboren is.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er nog plaatsen beschikbaar in de 1e klas en voor kleuters geboren voor 1 augustus 2014.

Nieuws
Voor actueel nieuws en data oriëntatiegesprekken en informatieochtenden verwijzen wij u naar elders op onze website.

Op 10 en 11 maart 2017 is er door ouders van onze school en Lumiar gewerkt aan het inrichten van de tuin. Zo is er een zandbak aangelegd en een tunnel door een heuvel. Zie fotorapportage.

Op de Facebookpagina van de locatie kunt u de ontwikkelingen ook volgen.facebook-snelkoppeling-op-bureaublad-maken

 Hoe het zo gekomen is
In het voorjaar van 2015 is een initiatiefgroep van ouders opgericht met als doel het realiseren van een vrijeschool aan de westkant van de stad Utrecht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de afstand van bijvoorbeeld de Leidsche Rijn naar de vrijeschool in het centrum van Utrecht, ouders ervan weerhoudt hun kinderen aan te melden. Daarbij komt nog dat de school, ondanks de uitbreiding met een 2e locatie, wachtlijsten heeft.
Er werd een website (niet meer in gebruik) en een facebookpagina ingericht.
In maart 2015 is de eerste informatieavond gehouden en voor de zomervakantie is de eerste nieuwsbrief verspreid onder de belangstellenden. Ook zijn er krantenartikelen verschenen in het Utrechts Nieuwsblad en in de buurtkrant.

Huisvesting Componistenlaan
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de huisvesting voor de nieuwe school in Leidsche Rijn rond te krijgen. In eerste instantie hebben we de gemeente en de wethouder al in het najaar van 2015 benaderd met het verzoek ons lokaalruimte in Leidsche Rijn te verhuren. Na een aanvankelijke toezegging kwam de wethouder, onder druk van de andere schoolbesturen, hier op terug; er was via de gemeente geen huisvesting beschikbaar, d.w.z. dat er wel lokaalruimte beschikbaar was, maar dat de regelgeving het de gemeente niet toestond deze lokalen aan ons te verhuren. De initiatiefgroep en het bestuur hebben geen genoegen genomen met deze afwijzing en we zijn in gesprek gegaan met verschillende politieke partijen. Helaas hebben deze gesprekken er niet toe geleid dat de wethouder terug is gekomen op zijn afwijzing.

Ondertussen waren we op de particuliere markt op zoek gegaan naar een gebouw waar we zouden kunnen starten. Dit hebben we gevonden aan de Componistenlaan. Wij huren samen met de democratische school Lumiar dit gebouw. In totaal zijn er 12 lokalen, 6 voor Lumiar, 6 voor onze school. Dat betekent dat we in ieder geval de kleuterklassen en klas 1 t/m 3 kunnen huisvesten. Voor de klassen 4 t/m 6 moet alternatieve ruimte worden gezocht. Dit is met ingang van het schooljaar 2019-2020 aan de orde. Uiteraard streven wij ernaar alle klassen in één gebouw onder te brengen.

In 2019 zijn we zo ver gegroeid dat we recht hebben op lokalen. Wij hebben hiervoor een aanvraag ingediend. Waar in Leidsche Rijn de lokalen worden aangeboden, hopen we in de loop van 2019 bekend te kunnen maken. Ons uitgangspunt is, dat dit zo dicht mogelijk bij de huidige locatie moet zijn.
Wij blijven met de gemeente en de andere schoolbesturen in gesprek om de mogelijkheden te bekijken.

 

 

Vrije School Utrecht

Hiëronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties